Skolebillett

Elever i den videregående skolen i Akershus, som har krav på gratis skoleskyss, mottar ved skolestart en skolebillett. Her kan du lese mer om skoleskyss for elever i den videregående skolen. (Ruter.no)

Bruk av skolebilletten

Skolebilletten gjelder bare på den strekningen som det er utstedt for, på skoledager frem til kl. 18:00. Det vil si at reisen må være påbegynt før kl. 18:01, og ved overgang må siste del av reisen være påbegynt før kl. 18:01. Ha alltid med skolebevis, bankkort eller annen gyldig legitimasjon på reisen.

Reisekortet skal leses av på kortleser om bord eller på stasjon/plattform ved hver reise.

(Ruter.no)