Fravær og kjøreopplæring

Deler av kjøreopplæringen vil etter 1.8.2019 kunne unntas 10 % fraværsregel, ref. Fraværsgrense Udir-3-201:

Fravær som gjelder deler av den obligatoriske trafikkopplæringen til førerkort klasse B, kan også dokumenteres og unntas fra fraværsgrensen. Dette gjelder 4 timer obligatorisk sikkerhetskurs på bane (trinn 3) og 9 timer av sikkerhetskurs på veg (del 2 og 3 av trinn 4). Rimelig reisetid vil også omfattes av det dokumenterte fraværet. De øvrige delene av trafikkopplæringen, inkludert førerprøvene, er ikke unntatt fra fraværsgrensen. Trafikkopplæring kan ikke unntas føring på vitnemål og kompetansebevis.

 

Fravær for trafikkopplæring, som kan unntas fra fraværsgrensen, må dokumenteres av kjøreskolen.

 

Hele Fravær Udir-3-201 finner du på lenken nedenfor:

 

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Vitnemal/fravarsgrense---udir-3-2016/

 

Kontaktperson

Dag Brustad

Rektor

E-post Dag.Brustad@eikeli.vgs.no