Nulltoleranse for mobbing og trakassering

Det er nulltoleranse for mobbing og trakassering på Eikeli videregående skole

Nye regler om elevenes skolemiljø - nytt kapittel 9 A i Opplæringsloven

Alle elever har rett til et godt arbeidsmiljø. Du skal ikke utsettes for mobbing, utestengning, diskriminering, vold eller andre krenkende handlinger fra elever, lærere, ledelse eller andre  på skolen.

Opplever du dette, må du ta kontakt med skolens ledelse, rådgiver eller kontaktlæreren din. Foreldre eller andre som vet at elever blir utsatt, bes også om å ta kontakt.

Alle henvendelser blir behandlet med respekt og tiltak blir iverksatt.

Les dokumentene som ligger i høyre kolonne for å se hvordan vi jobber med dette, samt hva myndighetene har lagt til grunn for arbeidet.

Lurer du på noe om skolemiljø etc så ikke nøl med å ta kontakt!