Skolemiljø

Kapittel 9a i opplæringsloven behandler elevenes rett til et godt psykososialt miljø. Også hva man kan gjøre om noen føler de ikke har dette.

Her kan du laste ned brosyrer som handler om dine (elevens) rettigher til et godt skolemiljø. Man skal ikke behøve å tåle mobbing, kommentarer om klær, religion, utseende, etc. Da kan du klage til rektor å kreve at noe blir gjort med sitvasjonen.