Eikeli videregående skole er miljøsertifisert gjennom Miljøfyrtårn

Skolen ble godkjent og fikk Miljøfyrtårn-sertifikatet rett før juleferien. Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for miljøvennlig og bærekraftig drift av små og store virksomheter.

Skolen ble godkjent og fikk Miljøfyrtårn-sertifikatet rett før juleferien. Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for miljøvennlig og bærekraftig drift av små og store virksomheter. Det er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn som ble opprettet i 2003 av sentrale organisasjoner i næringsliv og offentlig forvaltning.

Eikeli videregående skoles mål for miljøarbeidet er å sikre en miljøvennlig og bærekraftig drift av skolen angående avfallshåndtering, transport, innkjøp, energiforbruk og arbeidsmiljø. Dette målet knyttes både til dagens drift og til planlegging og bygging av nye Eikeli videregående skole. Skolen vil i første omgang knytte sertifiseringen til å opprettholde et lavt sykefravær blant ansatte og en høy grad av medvirkning fra elever og ansatte. Skolen vil også involvere alle i en felles dugnad i å holde skolen ren og ryddig, i tillegg til å legge til rette for miljøvennlig transport.

For Eikeli vil Miljøfyrtårn ikke bare være et verktøy for å organisere og dokumentere miljøarbeidet ved skolen; det vil også være et verktøy for engasjement for samarbeid og felles innsats i dette arbeidet.

Skolens klima- og miljørapport finnes her: https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/118046

Kontaktperson

Mari Helene Tønsberg

Assisterende rektor

E-post Mari.Helene.Tonsberg@eikeli.vgs.no