Fossumprosjektet

I undervisningsopplegget har elevene fått innblikk i hva som kan skje når et område disponeres fra et industriområde til et boligområde. Målet med prosjektet har vært å skape nyshjerrighet, engasjement og forståelse for hvordan utbygging og utnyttelse av et område kan gjøres på en bærekraftig måte.

I faget naturfag, geologi og samfunnsfag, for vg 1 har vi fått bruke Fossum Bruk som arena for prosjektet. Elevene har foretatt mange av de samme testene som fagfolk gjør når et område omdisponeres. 

Bærum kommune, OBOS, statens strålevern og arkitekter har vært aktører og ressurser for elevnene. De har deltatt på feltarbeid, seminarer, radonmålinger i felten, og interjuet lokale politikere.

Kontaktperson

Ida Løver-Gårderhagen

Underviser i realfag - Permisjon

E-post Ida.Lover-Garderhagen@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00