Foreldremøter vg 2

Her vil det ligge referater o.l fra møtene, samt annen relevant info.

Her vil alle referater og PP fra foreldremøter, samt all ekstern informasjon som politiet etc ligge. Ta kontakt om dere lurer på noe eller om noe mangler.