Studiespesialisering

Utdanningsprogrammet  studiespesialisering danner grunnlag for videre studier ved høgskoler og universiteter.

Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 

Første året  har du fellesfagene norsk, matematikk, geografi, samfunnsfag, engelsk, fremmedspråk  og kroppsøving. Du velger mellom praktisk (P) eller teoretisk matematikk (T). 

Valgretninger

I løpet av Vg1 skal duvelge fag og retning til vg 2     

Fag- og timefordeling av fellesfag i Vg1, Vg2 og Vg3

Totalt skal du ha 30 timer i Vg1, Vg2 og Vg3 – til sammen 90 timer over tre år.

Vg 1

Antall timer

  • Norsk

4 t

  • Kroppsøving

2 t

  • Engelsk

5 t

  • Fremmedspråk nivå 1 eller 2

4 t

  • Matematikk 1T eller 1P

5 t

  • Naturfag

5 t

  • Samfunnsfag

3 t

  • Geografi

2 t

Tilsammen

30 timer

Vg 2

 

  • Norsk

4 t

  • Kroppsøving

2 t

  • Historie

2 t

  • Fremmedspråk nivå 1 eller 2

4 t

  • Matematikk 2P

3 t

Tilsammen

15 timer

Vg 3

 

  • Norsk

6 t

  • Kroppsøving

2 t

  • Historie

4 t

  • Religion og etikk

3 t

Tilsammen

15 timer

 

Generell og spesiell studiekompetanse

Utdanningsprogrammet  studiespesialisering danner grunnlag for videre studier ved høgskoler og universiteter. De aller fleste studier krever kun generell studiekompetanse, mens enkelte studier krever spesiell studiekompetanse. Spesiell studiekompetanse vil si at du må ha ett eller flere realfag. 

Dersom du er i tvil om opptakskrav, kan skolens rådgiver hjelpe deg med dette, eller du kan sjekke inntakskrav hos samordna opptak.