Business

Opptatt av business, hvordan du kan starte egen bedrift, hvordan markedet, organisasjon og ledelse spiller sammen? Er du nysgjerrig og kreativ, har initiativ og samarbeidsevne, kan du tenke helhetlig og reflektere? Da bør du vurdere å starte i businessklassen.

I menyen til høyre under "nettsteder" finner du læreplanen for fagene du får i businessklassen. Der kan du også bli inspirert til å starte egen Ungdomsbedrift (UB). Den beste måten å finne ut om fagene er noe for deg, er å lese læreplanene.

Businessklassen har samarbeid med handelshøyskolen BI. Vi får forelesere fra BI hit og klassen deltar på forelesninger på BI. Vi får også delta på konkurranser i regi av BI og i regi av Ungt Entreprenørskap. Vi starter egen ungdomsbedrift og deltar i diverse konkurranser.  Du kan delta på flere kurs utenfor skolen sammen med elever fra hele fylket.

 Vi tilbyr disse fagene i businessklassen

  • Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1
  • Markedsføring og ledelse
  • Økonomistyring
  • Økonomi og ledelse
  • Matematikk for samfunnsfag eller 2P (praktisk matematikk)

Internasjonal engelsk tilbys i Vg3 til elever som har 2P i Vg2.

Med denne linjen er du godt forberedt til å studere på for eksempel Handelshøyskolen i Bergen, på Handelshøyskolen BI og i utlandet. Sikter du mot siviløkonomtittelen, må du du ha matematikk for samfunnsfag.

 

Kontaktpersoner

Katrine Olga Skobba

Underviser i markedsføring og ledelse og samfunnsøkonomi

E-post Katrine.Olga.Skobba@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Tore Sigurd Kolsrud

Underviser i matematikk, markedsføring og ledelse og økonomi.

E-post Tore.Sigurd.Kolsrud@eikeli.vgs.no

Tlf: 90090065

Toril Dyngeseth

Underviser i økonomi og entreprenørskap

E-post toril.dyngeseth@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Morten Emanuelsen

Underviser i økonomi, salg, markedsføring

E-post Morten.Emanuelsen@eikeli.vgs.no