Internasjonalisering

Er du opptatt av internasjonale spørsmål? Er du nysgjerrig på andre land og kulturer? Vil du finne ut mer om hva globaliseringen innebærer og hva det vil si å være en verdensborger? Eikeli videregående skole har tatt innover seg at globaliseringen krever nye kunnskaper og ferdigheter. Derfor har vi opprettet Internasjonalisering som et valg. Gjennom fagene som tilbys her vil du utvikle kunnskaper og ferdigheter som er relevante og nyttige å ha i en globalisert verden.

I menyen til høyre under "nettsteder" finner du læreplanen for fagene. Den beste måten å finne ut om fagene er noe for deg, er å lese læreplanene. Internasjonaliseringslinjen vil også være tilknyttet skolens øvrige internasjonale prosjekter. Som for eksempel Sierra Leone-prosjektet.

 Vi tilbyr disse fagene i samfunnsvitenskap:

  • Samfunnsgeografi
  • Politikk og menneskerettigheter
  • Engelsk
  • Kommunikasjon og kultur
  • Matematikk for samfunnsfag eller 2P (praktisk matematikk)

Kommunikasjon og kultur 3 tilbys i Vg3 til elever som har 2P.

Med denne linjen er du godt forberedt til å studere internasjonale studier og utviklingsstudier på universiteter og høyskoler i Norge og utlandet.

Kontaktpersoner

Anne Kristin Røken Ødegaard

Underviser i samfunnsfag og historie.

E-post Anne.Kristin.Roken.Odegaard@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Hege Elisabeth Solheim Ruud

Underviser i samfunnsfag og geografi - delvis permisjon

E-post Hege.Elisabeth.Solheim.Ruud@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Margrethe Vik Vierli

Underviser i engelsk og kroppsøving.

E-post margrethe.vik.vierli@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Arne Birkeland

Underviser i norsk og engelsk

E-post arne.birkeland@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Grethe Marie Osa Jensen

Underviser i norsk og samfunnsfag - Permisjon

E-post Grethe.Marie.Osa.Jensen@eikeli.vgs.no

Tlf: 67 16 47 00

Elisabeth Nordli

Underviser i fransk, norsk og kommunikasjon og kultur

E-post Elisabeth.Nordli@eikeli.vgs.no